ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ακούμε τις ανάγκες σας... Ανταποκρινόμαστε με λύσεις

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ MANAGEMENT & MARKETING

 

 • Στρατηγικός & Επιχειρησιακός Σχεδιασμός 
 • Οργανωτική Διάρθρωση Επιχ/σεων 
 • Υπηρεσίες συμβούλου ανάπτυξης ακινήτων
 • Έρευνες αγοράς
 • Στρατηγικό Marketing
 • Διεθνές marketing 
 • Location Analysis
 • Δίκτυα διανομής 
 • Οργάνωση Πωλήσεων

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ & ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

 

 • Κρατικές και Κοινοτικές ενισχύσεις Επιχειρήσεων  και Οργανισμών
 • Σύνταξη των κατά περίπτωση απαιτούμενων τεχνικοοικονομικών μελετών
 • Κατάρτιση φακέλων υπαγωγής
 • Υπηρεσίες παρακολούθησης και διαχείρισης εγκεκριμένων επενδυτικών έργων

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ • Επιχειρησιακά σχέδια 
 • Χρηματοοικονομικές αναλύσεις
 • Μελέτες Βιωσιμότητας - Σκοπιμότητας 
 • Αποτίμηση αξίας Επιχειρήσεων
 • Προσδιορισμός χρηματοδοτικών αναγκών
 • Χρηματοοικονομική Εξυγίανση
 • Χρηματοδοτήσεις – Εξεύρεση πηγών κεφαλαίων
 • Εξαγορές και Συγχωνεύσεις

Η Locus EΠΕ ειδικεύεται στην εκπόνηση Οικονομικών Μελετών και Αναλύσεων, Μελετών Σκοπιμότητας, Ερευνών Αγοράς, Μελετών Εξαγοράς και Αποτιμήσεων Επιχειρήσεων, Οργανωτικών Μελετών, καθώς και μελετών Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ