Δεξιότητες - Τεχνογνωσία

Οι υπηρεσίες που παρέχει η Locus E.Π.Ε, καθώς και οι δραστηριότητες που αναπτύσσει αναφέρονται σε πολύπλοκες από την φύση τους επιχειρησιακές και κοινωνικοοικονομικές διαδικασίες.

Το εύρος και η ποιότητα των συμβουλευτικών υπηρεσιών που παρέχει στην πελατεία της απαιτεί συνδυασμό πολύπλευρων επιστημονικών και επαγγελματικών δεξιοτήτων. Σε αυτές τις ανάγκες, η εταιρεία ανταποκρίνεται αποτελεσματικά κτίζοντας μακροχρόνιες και αμοιβαία επωφελείς σχέσεις με τους πελάτες της.


 

Στελέχωση

Τα στελέχη της εταιρείας και οι μόνιμοι συνεργάτες της, είναι επιστήμονες που προέρχονται από τον οικονομικό, τον τεχνικό και τον διοικητικό χώρο.

Σε συνδυασμό με το υψηλό επιστημονικό τους επίπεδο, διαθέτουν πολυετή εμπειρία σε διευθυντικές θέσεις ιδιωτικών και δημοσίων επιχειρήσεων.


Επί πλέον, η εταιρεία πλαισιώνεται από ένα ευρύ κύκλο συνεργατών, επιστημόνων με υψηλή ακαδημαϊκή και εργασιακή εμπειρία, πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, τραπεζών και οργανισμών που συνεργάζονται με το υφιστάμενο δυναμικό της σε εξειδικευμένα έργα.

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Η Locus Σύμβουλοι - Υπηρεσίες ΕΠΕ είναι εταιρεία Συμβούλων Επιχειρήσεων με σημαντική και πολύπλευρη συμβουλευτική εξειδίκευση. Λειτουργεί από τον Φεβρουάριο του 1996 σε ιδιόκτητα γραφεία στην Αθήνα και εξειδικεύεται στην παροχή μελετητικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών σε έργα του ιδιωτικού αλλά και του δημόσιου τομέα.

Παρέχει υπηρεσίες χρηματοοικονομικού συμβούλου και συμβούλου επενδύσεων, στρατηγικού marketing, καθώς και ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών οικονομικής ανάλυσης και σχεδιασμού, επιχειρησιακής στρατηγικής, οργάνωσης και αναδιοργάνωσης.

Εξειδίκευση

H Εταιρία εξειδικεύεται ιδιαίτερα στην παροχή υπηρεσιών για άντληση επενδυτικών πόρων από επιχορηγούμενα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελλάδας (Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, Κοινοτικές Πρωτοβουλίες, Περιφερειακά Προγράμματα κλπ).

Ο ιδιαίτερα μεγάλος αριθμός έργων που επιχορηγήθηκαν από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους, και οι εκατοντάδες επενδύσεις πελατών μας που υλοποιήθηκαν και υλοποιούνται αποτελούν την καλύτερη σύσταση για την σοβαρότητα, την αξιοπιστία και την αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών μας.

Μέλος του Ομίλου ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

Η Locus ΕΠΕ είναι εταιρεία συνδεδεμένη με την ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε., μια από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών συμβούλου Management στην Ελλάδα, εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, με διεθνή ταυτότητα και παρουσία.


Η ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε. παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης σε φορείς του Δημοσίου και του Ιδιωτικού Τομέα σε θέματα οικονομικής και περιφερειακής ανάπτυξης, στρατηγικού σχεδιασμού και αναδιοργάνωσης μεγάλων δημοσίων οργανισμών και επιχειρήσεων. Αναπτύσσει πολύπλευρες δραστηριότητες και υλοποιεί σημαντικά έργα σε μία σειρά χωρών της Ε.Ε., στην Βαλκανική, στη Μέση Ανατολή, στις Παραευξείνιες Χώρες, καθώς και στις Χώρες της Λεκάνης της Μεσογείου. 

“Η LOCUS έχει εκπονήσει και διαχειριστεί εκατοντάδες επενδυτικά σχέδια τα οποία έχουν εγκριθεί και ολοκληρωθεί στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων Εθνικών και Κοινοτικών προγραμμάτων και πρωτοβουλιών" 

Μακρόχρονη Επιτυχής Διαδρομή...