Αντίστοιχα έργα (επιχειρησιακά σχέδια,  αποτίμηση αξίας επιχειρήσεων με τη χρησιμοποίηση διάφορων τεχνικών ανάλυσης, χρηματοοικονομικός σχεδιασμός και εξυγίανση κλπ) έχουν εκπονηθεί για επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα στην Ελλάδα και σε τρίτες χώρες, κυρίως δε σε χώρες της Βαλκανικής. Βασικό αντικείμενο η εξεύρεση εξωτερικής χρηματοδότησης, η πώληση / εξαγορά / συγχώνευση επιχειρήσεων, ή εξεύρεση στρατηγικών εταίρων.

Εκατοντάδες Επενδυτικά Σχέδια έχουν υποβληθεί και εγκριθεί από μία πληθώρα συγχρηματοδοτούμενων εθνικών και κοινοτικών προγραμμάτων  διασφαλίζοντας σημαντική ροή επιχορηγούμενων κεφαλαίων προς τις επιχειρήσεις – πελάτες μας.

Η LOCUS ΕΠΕ σε συνεργασία με τη συνδεδεμένη  ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε. -τη μεγαλύτερη εισηγμένη στο χρηματιστήριο ελληνική εταιρεία συμβούλων- διαθέτει την τεχνογνωσία, την επάρκεια και τους μηχανισμούς να υποστηρίζει τους πελάτες της στην ανάπτυξη των δραστηριοτήτων τους σε μία σειρά χωρών της Ε.Ε., της Βαλκανικής, της  Μέσης Ανατολής, των Παρευξείνιων Χωρών, καθώς και χωρών της Λεκάνης της Μεσογείου.

ΕΡΓΑ

Ειδικότερα σήμερα, στις συνθήκες καλπάζουσας οικονομικής κρίσης, η αξία της συμβουλευτικής στήριξης των επιχειρήσεων από αξιόπιστους συμβούλους αποκτά ιδιαίτερη σημασία. Κατανοούμε τις τρέχουσες δυσκολίες, γνωρίζουμε όμως και τις ευκαιρίες και είμαστε δίπλα στους πελάτες μας για την υπέρβαση των προβλημάτων τους και την βιώσιμη ανάπτυξή τους.

Σημαντικά έργα στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδιασμού, πέρα και έξω από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, έχουν εκπονηθεί για πελάτες μας την τελευταία 15ετία. Μεταξύ αυτών Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Σχέδιο της Εταιρείας Τουριστικής Ανάπτυξης Α.Ε. (ΕΤΑ), της Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου Α.Ε.(ΚΕΔ), Μελέτη Σκοπιμότητας και Επιχειρησιακό Σχέδιο για τη συγχώνευση πέντε συνεταιριστικών τραπεζών της Βορείου Ελλάδας.